Selecteer een pagina

Privacybeleid

Il cielo

Versie 1.0
Dit document is voor het laatst gewijzigd op 07-05-2023

Inleiding

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens.Il Cielo hecht dan ook veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over te informeren.

Zo geven wij bijvoorbeeld aan welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Daarnaast geven we aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van deze persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring kun je lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@learnspot.online.

Wie is Il cielo?

Il Cielo is de eenmanzaak, kantoorhoudende te Oostzaanstraat,  46 ~ 1013 WN Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34312354. 

Onze contactpersoon voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens is Unmani Monica Casalini. Je kunt ze bereiken via unmani@ilcielo.org

Toepasselijkheid:

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites van Il cielo:

Hoe gebruikt Il Cielo jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van 3 verschillende groepen contacten:

  • websitebezoekers;
  • leads;
  • klanten;

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Il Cielo persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Il Cielo voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Il Cielo worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar de bovenstaande contactgroepen.

Gegevensverwerking van Websitebezoekers:

Onder ‘Websitebezoekers’ verstaan wij natuurlijke personen die een van de websites van Il Cielo bezoekt. Wij verwerken persoonsgegevens van onze websitebezoekers om te reageren op vragen, telefonisch contact op te kunnen nemen na een aanvraag of een afspraak in te plannen. Ook verzamelen wij anonieme data over surfgedrag en locatie. Hieronder vind je welke gegevens wij precies verwerken voor de verschillende doeleinden.

Doeleinde: Contact via formulieren
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Plaatsen van reacties
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Website statistieken
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Lead beheer in een CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Gegevensverwerking van Leads:

Onder ‘Leads’ verstaan wij natuurlijke personen die op onze mailinglijst komen te staan, doordat ze zich hebben aangemeld voor één van onze Gratis Weggevers. Wij verwerken persoonsgegevens van leads voor de onderstaande doeleinden. Daarnaast sturen wij (afhankelijk van de actie) nog een aantal e-mails over hetzelfde onderwerp als de Gratis Weggever, deze worden expliciet gecommuniceerd bij de inschrijving van de Gratis Weggever of er wordt om toestemming gevraagd om dit te doen. Hieronder vind je welke gegevens wij precies verwerken voor de verschillende doeleinden.

Doeleinde: eBook/checklist versturen
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Webinar geven
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Online training deelname
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Challenge deelname
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Gegevensverwerking van klanten:

Onder klanten verstaan wij bedrijven of natuurlijke personen die een dienst of product bij ons hebben afgenomen. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten om onze diensten/producten te kunnen leveren, de financiële en productadministratie bij te kunnen houden en eventuele accounts te kunnen leveren. Hieronder vind je welke gegevens wij precies verwerken voor de verschillende doeleinden.

Doeleinde: Verlenen van de dienst
Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Provincie, Land, Financiële gegevens.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, E-mailadres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo, Financiële gegevens, Klantnummer.
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Minimaal 7 jaar
Doeleinde: Facturatie van dienstverlening
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, E-mailadres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo, Financiële gegeven, Klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Provincie, Land, Financiële gegevens, Klantnummer, Bestelnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie van bestellingen
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, E-mailadres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo, Financiële gegeven, Klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Leads en klanten beheer in een CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Website
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Il Cielo heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Il Cielo over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Il Cielo. Je kunt verzoeken dat Il Cielo je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Il Cielo te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Il Cielo of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Il Cielo te verkrijgen. Il Cielo zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Il Cielo je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Il Cielo

Een verzoek kan verstuurd worden naar unmani@ilcielo.org. Il Cielo zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Il Cielo een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Il Cielo je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Belastingdienst
  • Mail blue (email marketing systeem)
  • T. Meijer boekhouder

Het kan zijn dat Il Cielo verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting (zoals belastingdienst)

Alle overige bovenstaande partijen zijn partners waaraan wij gegevens verstrekken wanneer dit noodzakelijk is om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren. In alle gevallen gebeurt dit alleen wanneer je klant bent bij ons.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Il Cielo ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Il Cielo worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Il Cielo worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bij kleine wijzigingen hoeven wij dit niet door te geven aan onze contacten. Wij adviseren je daarom de Privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Il Cielo je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar unmani@ilcielo.org. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Il Cielo jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar unmani@ilcielo.org. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.